Gelskrapning

Skrapning av båtbotten med färgborttagningsmedel/Gel.

En metod för rengöring "borttagning" av båtbottenfärg är att lägga på ett lager med färgborttagningsmedel "gel" innan man börjar att skrapa bort färgen för hand. Tillvägagångssättet är att man applicerar gelen på en yta om cirka 1 kvadratmeter i taget, sedan täcker man ytan med gladpack och låter gelen verka i 1 till 2 timmar. Efter att gelen verkat tar man bort gladpacken och skrapar bort färgen och gelen. Jag har talat med två båtägare som utfört renskrapning med gel och de använde sig inte av gladpack. SSH har en saneringshall så ingen täckning av mark eller skrovsidor är nödvändigt.

Personligt skyddsutrusning är nödvändig; gasmask med kolfilter, skyddsoverall, handskar och skyddsglasögon. Lämpliga skor är gummistövlar eller skor med plastöverdrag. Färgresterna behandlas som Farligt avfall även skyddskläder.

Tidsåtgång för en 30 fots båt är ca 40 till 50 timmar beroende på hur många färglager det finns och hur hårt det sitter fast. Slipning med maskin efter skrapningen är nödvändigt för att få en jämn yta.

De personer jag intervjuat säger att det är ett kladdigt arbete och att det inte är något de vill göra om eller rekommendera andra. Kostnaden för SSH blir dyrare om man jämfört med blästring men billigare för båtägaren. Jämför man tiden för skrapning och blästring så är blästring att rekommendera där tiden är 2 till 4 timmar, Kostnaden något högre för båtägaren men det blir ett väldigt bra resultat.

Bengt Eriksson, kontrollant Miljöprojektet, e-post , 070-837 94 22