Avgifter

 

Segelsällskapet Hjälmaren 2023

 Medlemsavgift           
 Vuxen     550kr 
 Familj, makar/sambo inkl barn t o m det kalenderår barnet fyller 20 år 750kr 
 Junior 200kr 
   
 Nyckel (deposition) 500kr 
 Tagg saneringstält (deposition) 500kr 
   
 Sommaraktivitet  
 Båtplats bredd <2,99m 2100kr 
 Båtplats bredd >3,00m 2600kr 
 Båtplats Y-bom 2600kr 
 Långsidesplats 3600kr 
 Långsidesplats >12x4m 5250kr 
 Trailerbåt med motor 1500kr 
   
 Sommarplats på land båt <2,99m  
 År 1 1500kr 
 År 2 3000kr 
 År 3 6000kr 
 År 4 12000kr 
  osv 
   
 Sommarplats på land båt >3,00m  
 År 1 2000kr 
 År 2 4000kr 
 År 3 8000kr 
 År 4  16000kr 
  osv 
   
 Vinteraktivitet  
 Båt bredd <2,99m 1500kr 
 Båt bredd >3,00m 2000kr 
 Vinteraktivitet i hamnbassängen 3500kr 
 Tom båtvagn 1500kr
 Vinteraktivitet <2,99m  ej sommaraktivitet 2500kr 
 Vinteraktivitet >3,00m  ej sommaraktivitet 4000kr 
   
 Sjösättning/upptagning,
 av säkerhetsskäl lyfts endast medlemmars båtar
 
 Kranlyft 600kr 
 Kranlyft utan sommaraktivitet (inkl 5 gästnätter) 800kr 
 Hyra kaj vid lyft med kranbil/mobilkran 400kr