Blanketter miljöprojekt

Blankett för anmälan av sanering samt tidrapport. Viktigt att man sparar ner underlaget och sedan fyller i och skickar till ssh.ekonomi@hotmail.com :

Digital arbetsrapport sanering

Digital beställning

 

Kenneth Risberg, Kassör, Miljöprojektet, 070-209 05 71