Lär dig segla

Vi har seglarskola för barn och ungdomar på nivå nybörjare - prova och upptäcka.

Under nybörjarkursen får du lära dig att gasa och bromsa med jolle och hur vindens riktning påverkar oss som seglar. Du får också lära dig delarna som finns på en jolle, vad de är till för och hur du förbereder allt för att gå ut och segla. Dessutom får du under nybörjarkursen lära dig att lägga till med jolle och hur du ska justera seglen beroende på vindens riktning. Vi provar på och upptäcker segling.

Johan Arvidsson, Jollekommittén, tel 070-292 39 32, e-post