Lär dig segla

Vi har seglarskola med segeljollar för barn och ungdomar på nivå nybörjare samt fortsättning.

Nybörjarkurs:
Under kursen kommer deltagarna att lära sig grunderna i jollesegling och njuta av äventyr på vattnet. Kursen omfattar bl.a. att lära sig att "gasa" och "bromsa" med jolle och hur vindens riktning påverkar oss som seglar, vilka delarna som finns på en jolle, vad de är till för och hur du förbereder allt för att gå ut och segla. Dessutom lära vi oss att lägga till med jolle och hur du ska justera seglen beroende på vindens riktning.

Datum:
Torsdag 16 maj, kl. 17:30-19:30
Söndag 2 juni, kl. 10:00-14:00
Söndag 16 juni, kl. 10:00-14:00
Söndag 18 augusti, kl. 10:00-14:00
Söndag 25 augusti, kl. 10:00-14:00
Lördag 31 augusti - Söndag 1 september: Seglarläger/Avslutning

Anmälan:

Fortsättningskurs:
Under fortsättningskursen lär du dig de olika seglingssätten grundligt. Vi befäster de kunskaper du fick under nybörjarkursen, förfinar manövrar och lär dig nya moment.

Datum:
Söndag 2 juni, kl. 10:00-14:00: Segling. SSH bjuder på lunch.
Söndag 16 juni, kl. 10:00-14:00: Segling.
Söndag 18 augusti, kl. 10:00-14:00: Segling.
Söndag 25 augusti, kl. 10:00-14:00: Segling.
Lördag 31 augusti - Söndag 1 september: Seglarläger/Avslutning med övernattning i eget tält. Vi träffas kl. 14:00 på lördagen och avslutar vid 12:00 på söndagen.

Anmälan:

För båda kurserna gäller:
Kurskostanad 900 kr (Medlemsavgift tillkommer)
Obligatoriskt medlemsskap i SSH
Simkunnig, minst 200 meter.
Rekommenderad ålder, minst 8 år

Hälsar Jollekommittén
Johan, Oliver, Jimmy, Mohamed, Marta och Oscar