Kommunikation

David Bååth
David Bååth
Kommunikationsansvarig

David är sammankallande i Kommunikationskommittén, som ansvarar för föreningens kommunikation till medlemmar och andra intressenter, t ex via hemsida, e-postutskick och sociala medier.

Ulf Andersson Frejd
Ulf Andersson Frejd
Valberedning , Kommunikation, Kappsegling

Noomi Bååth
Noomi Bååth
Kommunikation