Erfarenhet saneringsmetoder

Vad innebär sanering?

Då vi nu har medlemmar som har erfarenhet av olika metoder för sanering, blästring, torrskrapning, slipning och gelskrapning så kan Per vidarebefordra kontaktinformation till vederbörande om någon vill ta del av deras erfarenhet innan man själv väljer metod. Projektgruppen och medlemmars erfarenhet av följande metoder:

Våt-blästring i SSH:s tälthall

 • Minimal arbetsinsats för båtägaren.
 • Effektiv tid i tälthallen, 2-3 båtar om dagen.
 • Låg kostnad /m² båtbotten med LOVA-bidraget.
 • Mycket rent skrov efter genomförd blästring, skapar idealiskt underlag för målning.
 • Bra resultat oberoende av tidigare bottenfärg.
 • Enkel rengöring av tälthallen efter saneringen.
 • Kräver minimalt med skyddsmaterial för båtägaren.
 • Låg risk för kontaminering av giftiga partiklar för båtägaren.

Torrskrapning i SSH:s tälthall

 • Maximal arbetsinsats för båtägaren.
 • Tidskrävande, räkna med en halv till två veckor beroende på båtstorlek och färg.
 • Ger ett bra resultat.
 • Långa ledtider i tälthallen.
 • Kraftig nedsmutsning i tälthallen, kräver tid för efterrengöring.
 • Stor risk för kontaminering av giftiga partiklar för båtägaren.
 • Kräver andningsskydd och skyddsdräkt skyddshandskar.

Gelskrapning i SSH:s tälthall

 • Maximal arbetsinsats för båtägaren.
 • Tidskrävande, räkna med en till två veckor beroende på båtstorlek och färg.
 • Underlaget kan vara för blankt efter att gelskrapning skett och kan därför behöva slipning innan målning.
 • Tämligen dyr metod, exempel en Maxi 68, 4-5000:-, varav 2000:- i bara gelmedel.
 • Kraftig nedsmutsning i tälthallen, mycket kladd i saneringshallen, kräver tid för efterrengöring.
 • Hög exponering för starka kemikalier.
 • Kräver ögonskydd, handskar och skyddsdräkt.

 

Katarina Waldenborg, Miljöprojektet, 079-347 91 31