Styrelse

Krister Andreasen Hildingsson
Krister Andreasen Hildingsson
Ordförande

Thomas Källman
Thomas Källman
Vice Ordförande, Hamn

Thomas är utbildad kranförare & traktorförare.

Gunnbrith Boman
Gunnbrith Boman
Sekreterare, Klubbhus

David Bååth
David Bååth
Kommunikationsansvarig

David är sammankallande i Kommunikationskommittén, som ansvarar för föreningens kommunikation till medlemmar och andra intressenter, t ex via hemsida, e-postutskick och sociala medier.

Johan Arvidsson
Johan Arvidsson
Jolleansvarig

Johan är sammankallande i Jollekommittén, som anordnar seglarskola och tar hand om föreningens segeljollar och följebåtar.

Claes Eklund
Claes Eklund
Kappseglingsansvarig

Claes är sammankallande i Kappseglingskommittén, som ansvarar för föreningens tävlingsverksamhet.

Karim Konjhodzic
Karim Konjhodzic
Suppleant

Marcus Andersson
Marcus Andersson

Johan Åhlén
Johan Åhlén

Magnus Längbo
Magnus Längbo