Projekt Kommunalt vatten

Johnny Jonsson
Johnny Jonsson

Johnny är utbildad kranförare & traktorförare.

Tomas Molin
Tomas Molin
Hamn

Tomas är utbildad kranförare & traktorförare.

Claes Eklund
Claes Eklund
Kappseglingsansvarig

Claes är sammankallande i Kappseglingskommittén, som ansvarar för föreningens tävlingsverksamhet.

Thomas Karlsson
Thomas Karlsson
Klubbhus

Thomas är utbildad kranförare & traktorförare.

Staffan Göransson
Staffan Göransson
Klubbhus