Miljöprojekt Renare Vatten

Ta chansen att vara med i SSH:s miljöprojekt som pågår under tiden 2021-2024

Varför sanera bottenfärg
Det kan finnas flera orsaker till att avlägsna färgen från båtens botten. Det kan bland annat handla om att färgskiktet på båten har börjat krackelera, att du har köpt en ny båt men inte vet vad som finns på skrovet eller att du har gjort en mätning på båten och behöver sanera skrovet för att leva upp till gällande regler för båtbottenfärg i insjö.

Lämpliga saneringsmetoder
I september 2021 presenterade Transportstyrelsen, inom ramen för Skrovmålet, en rekommendation om hur en båt ska saneras från otillåten båtbottenfärg (TSS 2021-3499). I rekommendationen beskrivs bakgrunden till varför vi exempelvis behöver ta bort TBT, ansvar och avfallshantering, vilka saneringsmetoder som är lämpliga samt en lathund för respektive metod.

Vad händer under 2024 i projektet?
Klubbens miljöpolicy Klubben har som policy att värna om miljön och driver ett projekt som kallas Renare Vatten. Detta innebär att vi erbjuder alla båtägare som har fast båtplats i Grythem att XRF-mäta sina båtar till en låg kostnad för att se om båtbotten innehåller giftiga substanser såsom TBT, Koppar, Bly m.m..

Vårens XRF mätning kommer att ske v. 14 i Grythem så intresseanmälan behöver komma in i god tid före.

Om båtägaren har ett mätintyg på att botten är giftfri/sanerad så bör detta visas upp för Hamnkapten/Mätansvarig före första sjösättning i Grythem.

Vi har som målsättning att alla båtar skall vara mätta och i de fall giftiga substanser påträffats vara sanerade före utgången av 2025.  

Kontaktpersoner för detta är:
Bengt Eriksson, bengt.eriksson@outlook.com  
Janne Landin, jan.landin@yahoo.com
 

Per Jansson
Per Jansson
Hamn

Per är utbildad kranförare & traktorförare.

Katarina Waldenborg
Katarina Waldenborg
Miljösamordnare

Bengt Boman
Bengt Boman
Hamn

Bengt är ansvarig för sjösättning, upptagning och vinteruppläggning. Han är utbildad kranförare & traktorförare.

Bengt Eriksson
Bengt Eriksson

Bengt är utbildad traktorförare och utbildad mätman för XRF-mätning.