Seglarskoleavslutning med övernattning

  • lördag 31 augusti 2024
  • 14:00

Seglarskolan för för barn och ungdomar avslutas med ett helgläger.

Mer info...