Kalender/Händelser

apr 27

Sjösättning

08:30

Samling vid kranen kl 8.30.

Anmälan

Vi hjälps alla åt tills alla arton båtar är sjösatta och vagnarna undanställda.
Varje båt ska ha en person på plats hela sitt sjösättningspass, att vara behjälplig med att koppla på och av båtvagnen samt hjälpa till vid kranen.

Två SSH-funktionärer (ansvarig, kranförare och traktorförare) finns på plats under sjösättningsdag .

Tänk på att området är en arbetsplats. Föräldrar ansvarar för sina barn och att vi alla håller säkerhetsavstånd vid båtlyft.

En vänlig påminnelse om båtägarens ansvar inför sjösättningen, att göra senast onsdagen innan:
-Plocka av båttäckning
-Palla ner båtvagnen
-Fyll luft i däcken
-Märk vagnen med namn och telefonnummer
-Alla avgifter till SSH ska vara betalda innan sjösättning

Varmt välkomna!

Bengt Boman
Hamnkommittén
tel 076-8290901
bengt.boman53@gmail.com

maj 4

Arbetsdag i Grythem

09:00

Välkomna till SSH:s arbetsdag!

Vi medlemmar hjälps åt att sköta om vårt fina Grythem och har en härlig gemenskap på våra arbetsdagar. Har man båtplats i Grythem så förväntas man delta på minst en arbetsdag per säsong men man är såklart varmt välkommen på alla. (två på våren & två på hösten).

Föreningen bjuder på mat och fika och vi vill ha din anmälan senast på onsdagen innan för att kunna planera arbetsuppgifter och göra matinköp.

maj 5

Sjösättning

08:30

Samling vid kranen kl 8.30.

Anmälan

Vi hjälps alla åt tills alla arton båtar är sjösatta och vagnarna undanställda.
Varje båt ska ha en person på plats hela sitt sjösättningspass, att vara behjälplig med att koppla på och av båtvagnen samt hjälpa till vid kranen.

Två SSH-funktionärer (ansvarig, kranförare och traktorförare) finns på plats under sjösättningsdag .

Tänk på att området är en arbetsplats. Föräldrar ansvarar för sina barn och att vi alla håller säkerhetsavstånd vid båtlyft.

En vänlig påminnelse om båtägarens ansvar inför sjösättningen, att göra senast onsdagen innan:
-Plocka av båttäckning
-Palla ner båtvagnen
-Fyll luft i däcken
-Märk vagnen med namn och telefonnummer
-Alla avgifter till SSH ska vara betalda innan sjösättning

Varmt välkomna!

Bengt Boman
Hamnkommittén
tel 076-8290901
bengt.boman53@gmail.com

maj 7

Sjösättning

10:00

Samling vid kranen kl 10.00.

Anmälan

Vi hjälps alla åt tills alla arton båtar är sjösatta och vagnarna undanställda.
Varje båt ska ha en person på plats hela sitt sjösättningspass, att vara behjälplig med att koppla på och av båtvagnen samt hjälpa till vid kranen.

Två SSH-funktionärer (ansvarig, kranförare och traktorförare) finns på plats under sjösättningsdag .

Tänk på att området är en arbetsplats. Föräldrar ansvarar för sina barn och att vi alla håller säkerhetsavstånd vid båtlyft.

En vänlig påminnelse om båtägarens ansvar inför sjösättningen, att göra senast onsdagen innan:
-Plocka av båttäckning
-Palla ner båtvagnen
-Fyll luft i däcken
-Märk vagnen med namn och telefonnummer
-Alla avgifter till SSH ska vara betalda innan sjösättning

Varmt välkomna!

Bengt Boman
Hamnkommittén
tel 076-8290901
bengt.boman53@gmail.com

maj 8

Sjösättning

17:00

Samling vid kranen kl 17.00.

Anmälan

Vi hjälps alla åt tills alla arton båtar är sjösatta och vagnarna undanställda.
Varje båt ska ha en person på plats hela sitt sjösättningspass, att vara behjälplig med att koppla på och av båtvagnen samt hjälpa till vid kranen.

Två SSH-funktionärer (ansvarig, kranförare och traktorförare) finns på plats under sjösättningsdag .

Tänk på att området är en arbetsplats. Föräldrar ansvarar för sina barn och att vi alla håller säkerhetsavstånd vid båtlyft.

En vänlig påminnelse om båtägarens ansvar inför sjösättningen, att göra senast onsdagen innan:
-Plocka av båttäckning
-Palla ner båtvagnen
-Fyll luft i däcken
-Märk vagnen med namn och telefonnummer
-Alla avgifter till SSH ska vara betalda innan sjösättning

Varmt välkomna!

Bengt Boman
Hamnkommittén
tel 076-8290901
bengt.boman53@gmail.com