Anmälan sanering

Kul att så många medlemmar har valt att gå med i miljöprojektet Renare vatten. Under hösten 2022 har vi tillsammans sanerat ett 30 tal båtbottnar genom blästring. Arbetet gick över förväntan både arbetsmässigt och ekonomiskt. Föreningen har nu genom styrelsen beslutat att erbjuda ytterligare ett tillfälle att sanera båtbotten genom blästring.

Detta kommer att genomföras under hösten 2024 med samma förutsättningar som för de medlemmar som blästrade 2022.

Som medlem i SSH med hamnplats i Grythem har du möjlighet att delta i SSH:s miljöprojekt Renare vatten. Miljöprojektet fram till 2024 och ger dig som medlem ett förmånligt erbjudande att sanera din båtbotten från giftig bottenfärg och bidra till en hållbar miljö.

Föreningen har valt att utgå från Stockholms stads Miljöförvaltnings rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov. Samtidigt som SSH för en kontinuerlig dialog med Miljökontoret, Örebro kommun, för att synkronisera vattenvårdsprojektets saneringsmål med Örebro kommuns rekommendationer.

Blästring under 2024

Maxantalet båtar för sanering 2024 är 50 båtar och kommer att vara en blandning mellan SSH:s medlemmar och övriga klubbar i Hjälmaren.

Inför höstens blästring

Vecka 14 finns det möjlighet att delta i XRF-mätning och under hösten kommer vi att blästra båtarna.

Vad kostar det och hur går det till?

XRF-mätning med intyg på att din båt är sanerad ”ren båt” till en kostnad av 2000 kr (om du inte var med vid mätning 2021 då är den redan betald). 

Vid anmälan för att delta vid blästring utgår en anmälningsavgift på 1500 kr som debiteras i samband med anmälan.

Resterande blästringskostnad faktureras efter utförd blästring och varierar beroende på blästringstid.

Blästringskostnaden subventioneras av miljöprojektet med 40 procents rabatt på utförda blästringstimmar på din båt. (Förklaring: normal blästringstid är ca: 2,5–3,0 timmar = snittbåt betyder kostnad på ca: 6000 kr varav du betalar 3600 kr i denna beräkning.) Subventionen återbetalas efter inlämnad tidrapport på blästring hösten 2024 och återställning av botten med epoxi våren 2025.

Övriga kringkostnader ingår och tas av projektet, vilket är ca 2500 kr/båt och består av material att täcka och maskera din båt, sanering av blästersand, kostnader för transporter på området mm.  

Som medlem och som deltagare i miljöprojektet får du epoxifärg för 2 lager färg. (För en båt på ca 30 fot krävs ca 6-8 liter färg) Det ingår också roller och handskar till arbetet.  

Du har tillgång till slipmaskin/papper mm.  

Dessa gynnsamma villkor gäller endast för sanering hösten 2024, projektet och villkor sätts efter utvärdering av 2023 års sanering.

Är du inte medlem i SSH? 

Genom miljöprojektet skapar SSH även förutsättningar för andra klubbar att sanera sin båt. För båtar från andra klubbar i Hjälmaren gäller samma förutsättningar som för Grythems båtar. 

För att delta från en annan klubb tillkommer det kostnader för värdebevis, medlemskap i SSH 2023, transporter, lyft, saneringskostnader, städning, lån av kärra, båtlyft och övrigt material beroende på storlek av båt och behov av hjälp vid hanteringen.

Så här gör du för att anmäla dig

Vill du också sanera din båt och hjälpa till att skydda Hjälmarens vatten så anmäler du ditt intresse och ställer frågor till Per Jansson e-post .

Anmälan till XRF-mätning v 14 görs till Bengt Eriksson e-post .

 

Per Jansson, Miljöprojektet, 070-533 33 53